Meine Bibel

Der gute Hirte (niederländisch)

„De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.“ Carol van der Zee liest Psalm 23 auf Niederländisch.

Online seit
10.05.2017 09:45